Husorden

 
Vælg Filer (Lige under Google Logoet, ikke i browseren) > Vælg Udskriv
Der åbnes nu en PDF som du kan udskrive.